Duurzaam natuurlijk rubber

De planeet beter achterlaten dan we haar gevonden hebben. Dat is de missie van Lion-Flex. Met de duurzame productie van natuurlijk rubber hopen we hier een bijdrage aan te kunnen leveren. De vraag naar natuurlijk rubber is groot. Wereldwijd wordt op dit moment ongeveer 29 miljoen ton rubber per jaar geproduceerd. De productie en vraag nemen nog steeds toe: in 2012 was dit nog 25 miljoen ton rubber en de verwachting is dat deze groei de komende jaren doorzet.

De productie van rubber is te verdelen in natuurrubber en synthetisch rubber, waarvan zo’n 40 tot 45 procent natuurrubber. Beiden hebben verschillende eigenschappen en daarmee een eigen marktpositie. Natuurrubber is doorgaans hoogwaardiger en heeft een betere elasticiteit, waar synthetisch rubber vaak beter bestand is tegen omgevingsfactoren zoals temperatuur en ultraviolet licht en olie of chemicaliën.
De productie van natuurrubber is voor 95 procent afhankelijk van de Braziliaanse rubberboom (Hevea Brasiliensis). Deze boom is afkomstig uit het Braziliaanse Amazonegebied, maar wordt inmiddels in de tropen op plantages geteeld. Een rubberboom moet ongeveer zeven jaar groeien, voordat hij zijn eerste oogst kan opleveren. Daarbij wordt een ondiepe inkeping in de bast gemaakt en een stuk schors verwijderd. Om deze verwonding te genezen, maakt de boom rubbermelk (latex) aan. Dit wordt opgevangen in een bak en vervolgens verwerkt tot rubber. Ongeveer 70 procent van het wereldwijd geproduceerde natuurrubber komt uit Thailand, Indonesië en Maleisië. Het wordt over de gehele wereld verscheept.

De afhankelijkheid van de Braziliaanse rubberboom maakt de wereldwijde rubberproductie kwetsbaar. De schimmel Microcyclus ulei heeft in Zuid-Amerika een groot deel van de rubberbomen vernietigd en maakt commerciële rubberteelt in die regio onmogelijk. Zou deze schimmel zijn intrede doen in Azië, dan heeft dit desastreuze gevolgen voor de rubberproductie. Hier worden uitvoerige maatregelen tegen getroffen, waaronder het preventief gebruik van pesticiden. Om de wereldwijde productie van rubber ook in de toekomst veilig te stellen, is het echter van groot belang om naar alternatieve bronnen van rubber te zoeken.

Rubber uit paardenbloemwortels is een perfecte vervanging voor natuurlijk rubber van rubberbomen. Het is zeer duurzaam en heeft dezelfde, soms zelfs een betere kwaliteit. Een ander groot voordeel is dat paardenbloemen zeer goed groeien in niet tropische klimaten. Daardoor is het mogelijk de productie veel beter geografisch te spreiden en dichter bij de afzetmarkten te telen, waardoor minder transportbewegingen noodzakelijk zijn. Om deze redenen is rubber geëxtraheerd uit paardenbloemwortels een duurzaam alternatief ten opzichte van rubberproductie uit de rubberboom.